ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Ορχιδέες της Κέας

  Κέα 28/04/2009 Kea
photo (c) Rena Karakatsani Ρένα Καρακατσάνη


Anacamptιs
 1. collina (Karakatsani 2009)
 2. fragrans
 3. papillionacea var. heroica
 4. papilionacea subsp. messenica (Karakatsani 2011)
 5. pyramidalis (Kocyan 1992)


Dactylorhiza
 1. romana (Karakatsani 2008)
 2.  
Limodorum

 1. abortivum (Karakatsani 2009)

   
Neotinea
 1. lactea
 2. maculata (Kalopissis 1988)
 3. tridentata (Karakatsani 2009)

Ophrys
 1. attica
 2. bombyliflora (Kalopissis 1988)
 3. creticola ?? (Karakatsani 2006)
 4. ferrum-equinum
 5. icariensis ??
 6. iricolor
 7. leucadica
 8. omegaifera
 9. parosica (Delforge 2011)
 10. pelinaea (Delforge 2011)
 11. phryganae 
 12. sicula
 13. speculum (Delforge 2011)
 14. tenthredinifera subsp. leochroma
 15. tenthredinifera subsp. villosa (Karakatsani 2010)

Orchis
 1. boryi
 2. italica (Karakatsani 2010)
 3. provincialis
 4. quadripunctata (Karakatsani 2009)
Serapias
 1. bergonii 
 2. lingua
 3. orientalis (Delforge 2011)
 4. parviflora (Delforge 2011)
 5. vomeracea
Ενημέρωση: 27/11/2011

 Κέα 28/04/2009 Kea
photo (c) Rena Karakatsani Ρένα Καρακατσάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: